Amsterdam Made

Made in Rotterdam

De missie van communityplatform Amsterdam Made is om de lokale maakindustrie en duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren. Onder de lokale makers is er behoefte aan een netwerk, kennisdeling, samenwerking, exposure en ondersteuning bij schaalvergroting. De volgende doelen, met daaruit volgende activiteiten, zijn gesteld om de makers te helpen bij deze behoeften. Maradona tekende voor de visuele identiteit en het ontwerp van de website.
Aangesloten bedrijven kunnen in aanmerking komen voor het Amsterdam Made Keurmerk. Het Keurmerk is, in opdracht van de Gemeente Amsterdam, ontwikkeld voor fysieke producten die in Amsterdam bedacht, ontworpen en gemaakt zijn. Het Keurmerk duidt kwaliteit, grote mate duurzaamheid, creativiteit en innovatie aan en moet bewustzijn en omzet voor makers opleveren. Makers kunnen het label op hun product plakken met als gevolg dat lokale producenten te identificeren en onderscheiden zijn.