Sterker Staedion

Staedion

In de roerige wereld van de woningcorporaties is Staedion zich bewust van haar positie en verantwoordelijkheid. Nieuwe, sterke kernwaarden werden opgesteld en gebruikt als basis voor een programma met als doel deze waarden bij iedere werknemer onder de aandacht te brengen. We bedachten hiervoor een energieke, positieve interne campagne. De doelgroep was zeer breed: van mensen in de buitendienst tot het management – met de daarbij verschillende tone of voice en manieren en momenten om ze te bereiken. We bedachten de titel ‘Sterker Staedion’ en ontwikkelden daarbij een visuele stijl en campagne om het programma zichtbaar en herkenbaar te maken. De gekozen stijl heeft als basis de vier kernwaarden van Staedion met daarbij passende iconen. Elke waarde staat voor een deel van het programma. De samenkomst van de vier toont de kracht en verbondenheid.

Sterke Verhalen is een boekje waarin medewerkers de sterke en succesvolle verhalen vertellen over het nieuwe Staedion.