VRIJMETSELARIJ 200 JAAR

Loge Orde en Vlijt

De opdracht is het creëeren van een sterke en herkenbare poster en een thema voor de tentoonstelling in het kader van het 200-jarig bestaan van de Vrijmetselarij. Alziend oog, passer, beitel – het gebruik van symbooltaal is een universeel kenmerk van de vrijmetselarij. De symbolen stammen uit de klassieke oudheid, de natuur, het oude Egypte, het christelijke en joodse geloof, de middeleeuwse gilden en het bouwvakkersberoep. We hebben ons verdiept en ondergedompeld in de symbolen, tekens en herkenbaarheden van het geheime genootschap en komen zo op het thema:

’De verborgen wereld van een ondergronds broederschap’